Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) ble opprettet i 2005 som et strategisk rådgivende organ for de deltakende institusjonene innen helseforskning og -innovasjon. NSG skal ivareta et nasjonalt perspektiv med vekt på samordning av aktørenes forskningsstrategier og utvikling av samarbeidsrelasjoner. De regionale helseforetakene, universitetene, universitetssykhusene og universitets- og høgskolerådet deltar i NSG. I tillegg… Fortsett å lese Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten