Utlysning

NSG utlyser i 2019 midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk. Se her for mer informasjon.

For mer informasjon – kontakt May Britt Kjelsaas, rådgiver i Helse Midt-Norge RHF, på mail eller telefon: 926 19 584