Seminar

NSG seminar 2018 vil bli avholdt på Gardermoen 21. november. Mer informasjon kommer.

 


Tidligere seminarer:

16. november 2017- «Persontilpasset medisin – muligheter og utfordringer».

17.november 2016 -«Samordning av helseforskning i universitetene og helseforetakene – Veien videre etter Husebekkutvalgets rapport» AVLYST

5. november 2015 – «Internasjonalisering og grensesprengende forskning – samarbeid mellom sektorene for å få dette til å fungere»

5. november 2014 – «Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde»

7. november 2013 – «Bruk av kvalitetsregistre til forskningsformål»

2.november 2012 – «Er Global helse kun for idealister? Hvordan kan den norske helse- og utdanningssektoren bidra til å bedre den globale folkehelsen?»

2.november 2011 – «Private aktørers rolle i medisinsk og helsefaglig forskning»

3.november 2010 – «Forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer i medisinsk og helsefaglig forskning.»

Legg igjen en kommentar