Nasjonale nettverk

Syv nasjonale nettverk er forankret gjennom prosesser i NSG og de regionale samarbeidsorganene:

 1. UniKard (skal fases ut som NSG-nettverk)
 2. NevroNor (skal fases ut som NSG-nettverk)
 3. Alvorlige psykiske lidelser  
  1. grunnlagsdokument for etablering av alvorlig psykiske lidelser som nasjonal satsning. 08.12.2008
 4. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdom
 5. Helsetjenesteforskning
 6. Nasjonal kreftsatsing (skal fases ut som NSG-nettverk)
 7. Norsk institutt for global helse (NIGH)

NSG har vedtatt en felles organisering av de nasjonale satsingene. En ny arbeidsgruppe skal settes ned for å se på retningslinjene for NSG-nettverk. Rapporten skal til behandling i NSG 17.11.2016

I mai 2016 ble det levert en rapport etter en evaluering av de seks første NSG-nettverkene. NSG fattet følgende vedtak:

 • NevroNor fases ut som NSG-nettverk.
 • UNIKARD fases ut som NSG-nettverk.
 • MUSS videreføres som NSG-nettverk, med evaluering for videreføring i 2018.
 • Helsetjenesteforskning videreføres som NSG-nettverk, med evaluering for videreføring i 2018.
 • Nasjonal kreftsatsning fases ut som NSG-nettverk.
 • NORSMI videreføres som NSG-nettverk ut 2017.