Følgende datoer er satt for møter i NSG 2019: 

–        Torsdag 16. mai 

–        Onsdag 20. november