Møtereferater

18. mai 2017

Møtereferat
Retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG
Presentasjoner

17. november 2016

26. mai 2016

5. november 2015 

7. mai 2015 

5. november 2014 

8. mai 2014

7. november 2013

2. mai 2013

2. november 2012

3. mai 2012

2. november 2011

4. mai 2011

3. november 2010

5. mai 2010:

5. november 2009 :

20. mai 2009 :

12. desember 2008 :

23. mai 2008 :

3. desember 2007 :

13. juni 2007:

Møtereferat