Medlemmer

Medlemmer NSG. Pr. 15.01.2018

 1. Øystein Krüger (leder)     Helse Sør-Øst RHF                                                    Representant RHF
 2. Siv Cathrine Høymork     Helse Nord RHF                                                        Representant RHF
 3. Pål Iden                              Helse Vest RHF                                                         Representant RHF
 4. Henrik A. Sandbu             Helse Midt-Norge RHF                                             Representant RHF
 5. Siv Mørkved                      Fellesrepresentant Universitetssykehusene        Representant RHF
 6. Erlend B. Smeland           Oslo Universitetssykehus                                        Representant RHF
 7. Thrina Loennechen         Universitetet i Tromsø                                              Representant UH
 8. Per Bakke                          Universitetet i Bergen                                               Representant UH
 9. Frode Vartdal                    Universitetet i Oslo                                                   Representant UH
 10. Björn Gustafsson             NTNU                                                                           Representant UH
 11. Marit Kirkevold                 Universitets- og høgskolerådet (Helsefag)            Representant UH
 12. Fred Godtliebsen Universitets- og høgskolerådet (Helserelevante MNT-fag) Representant UH
 13. Arne Lein                           SAFO                                                                           Brukerrepresentant
 14. Mona Enstad                     FFO                                                                              Brukerrepresentant
 15. Maiken Engelstad             Helse- og omsorgsdepartementet                         Observatør
 16. Hege Landmark-Høyvik   Kunnskapsdepartementet                                      Observatør
 17. Jannikke Ludt                    Norges forskningsråd                                               Observatør
 18. Trygve Ottersen                Folkehelseinstituttet                                                 Observatør

Legg igjen en kommentar