Leder av NSG

UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord overtok 5.november 2015 ledelse og sekretariatsfunksjon etter Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen (UiB) .

Kvalitets- og forskningsdirektør Siv C. Høymork, Helse Nord RHF, er leder for NSG i 2017.

Dekan Arnfinn Sundsfjord, Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT, har vært leder for NSG i 2016.

Link til de regionale samarbeidsorganene: