Leder av NSG

Ledelse og sekretariatsfunksjon går på omgang mellom regionene for 2 år av gangen.

Universitetet i Oslo (UiO) og Helse Sør-Øst RHF overtok ledelse og sekretariatsfunksjon etter Helse Nord RHF og Norges arktiske Universitet (UiT) i desember 2017.

Konst. direktør forskning og innovasjon Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF, er leder for NSG i 2018.

 

 

Link til de regionale samarbeidsorganene:

 

Legg igjen en kommentar