NSG er et strategisk rådgivende organ for de deltakende institusjonene innen helseforskning. NSG ble opprettet for å sikre dialog og samordning av helseforskning i et nasjonalt perspektiv.

Under fanen dokumenter, foreligger NSG sitt mandat.

NSG har følgende hovedoppgaver:

 • Gi råd om helseforskning og innovasjon med vekt på samordning av forskningsstrategier og utvikling av samarbeidsrelasjoner
 • Bidra til samordning av infrastruktur, kommersialisering, etikk og praksis for måling av forskning og innovasjon.
 • Bidra til at norske forskningsmiljøer konkurrerer om internasjonale midler
 • Bidra til forskningens legitimitet og omdømme ved å synliggjøre nytten av helseforskning for pasienter og samfunn
 • Hver høst arrangerer NSG også et åpent seminar om dagsaktuelle temaer.

   Medlemsorganisasjoner i NSG:

   Brukerrepresentanter i NSG: 

   Observatørstatus i NSG:

 • Universitetene (UiB, UiO, UiT og NTNU)
 • De regionale helseforetakene
 • Universitets- og høyskolerådet
 • Universitetssykehusene
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Norges forskningsråd
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Folkehelseinstituttet